skip to Main Content
STIP-Kievit-Kozijn

VOOR ELK GELEVERD KOZIJN LATEN WIJ

1 boom terugplanten

Kievit Kozijn is met STIP de groenste

100% verantwoord hout

Kievit Kozijn wil graag een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Bomen hebben CO2 nodig om te kunnen groeien en zetten dit ook om in zuurstof. De grondstof voor onze gevelelementen is hout, wij gebruiken dit hout om mooie kozijnen van te maken.
Het hout wat wij hiervoor gebruiken komt uit 100% duurzaam beheerde bossen zodat ook de aanplant weer gegarandeerd is.
In samenwerking met STIP en Staatsbosbeheer is Kievit Kozijn sponsor van het (nu nog) eerste STIP-bos van Nederland. Op deze manier nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de volgende generaties en de wereld om ons heen.

0
Reeds gesponsorde bomen door Kievit Kozijn
(stand per 2023)

STIP-gecertificeerd

Kievit Kozijn is een STIP-gecertificeerd bedrijf

Kievit Kozijn is een STIP-gecertificeerd bedrijf. Dit wil zeggen dat wij enkel hout gebruiken afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Oftewel, hout dat afkomstig is uit de TPAC goedgekeurde bosbeheersystemen. Wij hebben deze keuze niet gemaakt omdat het een eis is of omdat klanten er expliciet om vragen, maar vooral uit principe. Wij zijn van mening dat we aan de volgende generaties een gezonde aarde moeten achterlaten en wij daar als houtverwerker een bijdrage aan horen te leveren.

STIP

Bekijk de video

STIP-Kievit-Kozijn

STIP-bos

Kievit Kozijn plant één boom per geleverd kozijn

Als STIP-gecertificeerd bedrijf werken wij alleen met verantwoord geproduceerd hout uit duurzaam beheerde bossen. In deze bossen wordt niet alleen rekening gehouden met de biodiversiteit, maar óók met de dieren die er leven en met de mensen die er afhankelijk van zijn en/of gebruik van maken. Dit maakt STIP uniek in vergelijking met andere certificatieregelingen in het bosbeheer. Kievit Kozijn is ook aangesloten bij HOUT100%.

Open Book

Duurzaam bosbeheer

Kievit Kozijn bouwt mee aan een gezonde toekomst

Bomen zijn essentieel. Ze voorzien ons van zuurstof en nemen CO2 op. In de huidige tijd wordt er veel druk gelegd op het milieu met de uitstoot van industriële CO2. Het is erg belangrijk dat er veel bomen zijn die helpen bij het verwerken en daarmee verminderen van CO2-uitstoot. Samen kunnen we hier een bijdrage aan leveren.

Naast dat bomen onze natuurlijke luchtzuivering zijn, wordt het prachtige hout van bomen ook al eeuwenlang gebruikt voor onder andere het maken van huizen, meubels, vloeren en natuurlijk kozijnen.

Om ervoor te zorgen dat niet alleen de huidige generatie van alle mooie en waardevolle eigenschappen van bomen kan genieten gebruiken wij alleen hout dat aantoonbaar gecertificeerd uit duurzaam beheerde bossen komt, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen genieten van alle geweldige eigenschappen en toepassingen van onze mooie bomen.

Flyer: Nooit meer fout hout

BioBased bouwen
Met BioBased bouwen worden bouwmaterialen van fossiele grondstoffen vervangen door hernieuwbare grondstoffen:

  • Van steenwol naar vlaswol.
  • Van betonconstructies naar HSB.
  • Van pvc-kozijnen en massief aluminium kozijnen naar houten kozijnen.

Het probleem voor de BioBased materialen is dat de totale industrie uit zeer veel MKB-bedrijven bestaat tegenover grote industrieën. Via brancheorganisaties en de Europese koepel lobbyen we waar mogelijk. De Rijksoverheid is vanuit verschillende ministeries bij de BioBased economy betrokken om met elkaar te af te stemmen.

Bewezen duurzaam

Kwaliteit, milieu en veiligheid

Bij Kievit kozijn vinden wij het essentieel dat al het hout dat wij in- en verkopen aantoonbaar verantwoord geproduceerd is.

Gecertificeerd sinds 2007
De producten die Kievit Kozijn levert voldoen aan alle eisen op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid. Alle producten zijn voorzien van het KOMO-certificaat en de gecontroleerde zekerheid van Hout100%, een merk van Garantiefonds voor Timmerwerk (SGT). Sinds maart 2007 is Kievit Kozijn FSC®-gecertificeerd.

Tevens sponsort Kievit Kozijn bomen voor het (vooralsnog eerste) STIP-bos in Nederland.

Wilt u ook een ‘boompje’ bijdragen aan de toekomst van onze planeet?

1 kozijn is 1 boom geplant door Kievit Kozijn - Kievitkozijn.nl

Sponsoring

Steun verantwoord duurzaam bosbeheer en wordt via Kievit Kozijn medesponsor.

Wilt u ook het verantwoorde bosbeheer van STIP steunen? U kunt via Kievit Kozijn mede-sponsor worden. Het terugplanten van 1 boom kost €6,50. Als u wilt meedoen via Kievit Kozijn bepaalt u zelf hoeveel bomen u wilt sponsoren.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact
met ons opnemen via info@kievitkozijn.nl