skip to Main Content

Mogelijkheden

Geveltechniek

De vele kwalitatieve mogelijkheden, toepassingen en oplossingen die Kievit Kozijn biedt, maken maatwerk mogelijk. Voor een heldere omschrijving van de verantwoordelijkheden zijn de concepten 1, 2 en 3 opgenomen in de nieuwe Beoordelingsrichtlijn (BRL). De concepten maken opdrachtgevers van gevelproducten duidelijk wat ze van de timmerindustrie mogen verwachten. Het is een goede manier om de verantwoordelijkheden van de meerdere partijen duidelijk te krijgen.

Inbraakwerend

Een veilig gevoel

In de afstemming tussen ontwerper, timmerfabrikant en bouwer is hard gewerkt aan houten inbraakwerende gevelelementen. De K.V.T. en het Politiekeurmerk vormen daarvoor de basis. Kievit Kozijn heeft ervaring en een lange staat van dienst op het gebied van veilig wonen, met hang- en sluitwerk dat de veiligheid in huis garandeert. In de hang- & sluitwerkproducten die zij toepassen staat aangegeven of het betreffende product is voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen® en het aantal SKG®-sterren dat het product draagt.

Inbraakwerend

Weerstand Klasse 2

Voor nieuwbouw geldt voor bereikbare gevelelementen een inbraakwerendheidseis van drie minuten voor het gehele gevelelement inclusief hang- en sluitwerk. Tot het hang- en sluitwerk behoren:

  • Scharnieren
  • Hefschuifbeslagen
  • Draaivalbeslagen
  • Sloten
  • Raam- en deurkrukken

Dit komt overeen met weerstandsklasse 2 van NEN 5096. In de norm wordt aangegeven hoe moet worden getest, namelijk door het uitvoeren van statische, dynamische en manuele beproevingen. Tevens wordt omschreven hoe de test eruit moet zien.