skip to Main Content

Over Kievit Kozijn

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten, op lange termijn. Waardecreatie op drie pijlers:

  • Markt (economisch rendement).
  • Milieu (de effecten op het natuurlijk leefmilieu).
  • Mens (de gevolgen voor de mens, binnen en buiten de onderneming).

Beoordelingsrichtlijn

MVO-beleid

De vele kwalitatieve mogelijkheden, toepassingen en oplossingen die Kievit Kozijn te bieden heeft, maken maatwerk mogelijk. In de nieuwe Beoordelingsrichtlijn (BRL) zijn verantwoordelijkheden opgenomen. Het maakt opdrachtgevers van gevelproducten duidelijk wat ze van de timmerindustrie mogen verwachten. Op deze manier zijn de verantwoordelijkheden van de meerdere partijen duidelijk.

Verantwoord

Milieu

Kievit Kozijn leeft de geldende ethische-, sociale- en milieuaspecten na. Hout is de grondstof. Het groeit vanzelf en het slaat CO2 op. Eenvoudig te bewerken, zonder veel energie en er komen geen giftige stoffen vrij. Kievit Kozijn is zich bewust van het ecologische- en sociale belang van bossen. Bossen moeten op een verantwoorde wijze beheerd en in stand gehouden worden. Kievit Kozijn is daarom FSC® gecertificeerd. Verantwoord bosbeheer is gebaseerd op drie basisprincipes:

  • Sociaal nuttig.
  • Ecologisch verantwoord.
  • Economisch haalbaar.

Kievit Kozijn streeft er naar om houtproducten alleen uit verantwoord beheerde bossen te betrekken waar legaal gekapt wordt. Zij versturen offertes, ontwerpen en productietekeningen digitaal. Het stroomverbruik van de afzuiginstallatie is drastisch verminderd door middel van pneumatisch gestuurde afzuigkleppen. Stroom wordt zo alleen verbruikt als machines erom vragen. Alle warme lucht wordt afgezogen door een luchtretoursysteem en door een warmtewisselaar opnieuw in het bedrijf gebracht. Acrylaatverf wordt hergebruikt in de flowcoatinstallatie. Kievit Kozijn levert ‘just-in-time’, voor een efficiënt logistiek proces.

Betrokkenheid

Mens

Kievit Kozijn neemt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) serieus. Zij sponsoren goede doelenorganisaties en diverse sportverenigingen. Alle medewerkers zijn nauw betrokken bij nieuwe processen en aan jonge mensen biedt Kievit Kozijn stageplekken. Kievit Kozijn is voortdurend bezig met veiligheid. Veiligheid voor hun medewerkers en voor de bewoners en gebruikers van panden. Zij zoeken continue naar verbetering van producten met betrekking tot veiligheid.