skip to Main Content

Over Kievit Kozijn

Duurzaamheid

Wat betekent duurzaam nou eigenlijk? Volgens het groene Van Dale boekje betekent dit ‘het milieu weinig belastend’.

Duurzaamheid draait om de drie P’s en dit staat voor de drie elementen People, Planet, Profit die op harmonieuze wijze gecombineerd zouden moeten worden. Dit geldt dus ook voor duurzaam bosbeheer.

Dit betekent naast het behouden van de leefomgeving van flora en fauna dat er ook rekening gehouden wordt met de sociale aspecten en het zorgen voor een duurzame, economische waarde van het bos.

Duurzaam hout is daarom alleen afkomstig uit bossen die ook duurzaam worden beheerd. In deze bossen wordt zo gekapt dat de ecologische functie van het bos als leefomgeving van zowel planten- als diersoorten behouden blijft. Duurzaamheid heeft dus niet alleen een ecologisch aspect, maar ook een sociale. Hiermee wordt bedoeld dat de rechten van de betrokken arbeiders en van de inheemse bevolking in de bossen worden gerespecteerd. Voor de instandhouding van een bos is een economische waarde daarnaast ook erg belangrijk. Alleen dan kan het bos beschermd worden tegen de omzetting naar andere minder duurzame landgebruiksvormen, zoals landbouw en soja- en palmolieplantages.

Een duurzame keuze

Hout

Met hout als grondstof is er een bewust duurzame keuze gemaakt. Hout wordt al eeuwenlang gebruikt voor verschillende doeleinden en is anders dan kunststof en metaal volledig biologisch afbreekbaar of recyclebaar. Wordt hout hergebruikt dan is er voor het recycleproces geen grote hoeveelheid energie nodig. Met het gebruik van hout laten wij dan ook geen milieu belastend ‘afval’ achter voor de toekomstige generaties (onze kinderen en kleinkinderen). Een volwassen boom neemt minder CO2 op dan een jonge boom die nog moet groeien. Door op de plaats van een oudere gekapte boom en nieuw jong boompje te planten wordt daarmee weer meer CO2 opgenomen en er meer zuurstof voor terug gegeven.

Aan houten planken echter kun je niet zomaar zien of het uit een duurzaam beheerd bos komt, of niet. Met duurzaam hout bedoelen we eigenlijk: hout dat 100% aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Dit hout wordt voorzien van een logo of certificaat ter inzage van de herkomst (duurzaam bos) en is alleen dan gelabeld als ‘duurzaam hout’.

Lees hier meer over onze certificeringen