skip to Main Content

Mogelijkheden

Nazorg en service

De potentie om kosten te besparen en de kwaliteit te vergroten is het hoogst in de aanbieding- en ontwerpfase. Daarom denkt Kievit Kozijn al mee in een eerste bestekstadium. Door vroeg in het proces goed te luisteren naar de achterliggende behoefte, zorgen zij samen met de opdrachtgevers dat het uiteindelijke doel bereikt wordt.

Aandacht voor detail

Servicevragen of klachten

Kievit Kozijn stelt hoge kwaliteitseisen aan hun producten en hebben zorg en aandacht voor detail. Voor servicevragen of klachten over geleverde producten kunt u terecht bij Marion van Wijngaarden via telefoonnummer 0180 – 412 127 of nazorg@kievitkozijn.nl.