skip to Main Content

STIP-bos

Kievit Kozijn plant één boom per geleverd kozijn

Kievit Kozijn is een STIP-gecertificeerd bedrijf. Dit wil zeggen dat wij enkel hout gebruiken afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Wij hebben deze keuze niet gemaakt omdat het een eis is of omdat klanten er expliciet om vragen, maar vooral uit principe. Wij zijn van mening dat we aan de volgende generaties een gezonde aarde moeten achterlaten en dat wij daar als houtverwerker een bijdrage aan horen te leveren.

Een uniek bos

Het eerste STIP-bos in Nederland

Om het belang van duurzaam bosbeheer te benadrukken wordt door STIP in samenwerking met Staatsbosbeheer het eerste STIP-bos in Nederland aangelegd in het gebied de Waterbloem in Noord Limburg. Het doel van dit bos is om een bijdrage te leveren om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten. In het STIP-bos helpen kinderen met het planten van bomen en leren ze over hoe belangrijk bomen zijn voor de aarde. Maar ze leren ook het belang van verantwoord bosbeheer, hout als duurzame grondstof en dat het kappen van bomen in duurzaam beheerde bossen onder streng toezicht gebeurt.

Kievit Kozijn ondersteunt dit initiatief en levert hier daarom graag een bijdrage aan. Zo is om te beginnen in maart 2021 een eerste donatie gedaan van 1000 bomen en vervolgens in november 2021 nog een donatie van 1000 bomen.

Blijf op de hoogte van onze donaties aan het STIP-bos

CO2 uit de atmosfeer

Ons hout is afkomstig uit 100% duurzaam beheerde bossen

Staatsbosbeheer plant de door ons gesponsorde bomen en zal ook de toekomstig noodzakelijke verzorging uitvoeren. Het STIP-bos wordt zo beheerd dat er ruimte is voor recreatie maar ook zoveel mogelijk biodiversiteit.

“Bomen zorgen ervoor dat er CO2 uit onze atmosfeer wordt gehaald, de gemiddelde opname per boom is ongeveer 25 kg CO2. De grondstof voor onze gevelelementen is hout, afkomstig uit 100% duurzaam beheerde bossen, zodat aanplant ook weer gegarandeerd is. Wij willen deze boodschap kracht bijzetten door 2000 bomen te doneren aan het STIP-bos”, aldus Michel Colenbrander van Kievit Kozijn (foto).

Circulair systeem

Voor elk Kievit kozijn een nieuwe boom

Binnenkort zullen meer bomen volgen, want voor ieder kozijn dat wij produceren laten wij één nieuwe boom terug poten. “Want wie wat van de natuur neemt, dient ook iets terug te geven,
vinden wij.”

kievit-kozijn-logo-stip

STIP Certificaat

STIP is een certificaat voor bedrijven die enkel hout gebruiken dat afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Daarmee voldoen de bedrijven aan de duurzame hout inkoopcriteria van de overheid. Dit betekent dat houtleveringen van ondernemingen met een STIP-certificaat vallen onder de Regeling Groenprojecten.

STIP is hoofdsponsor van Stichting Nationale Boomfeestdag. Deze organisatie plant al bijna 65 jaar bomen in samenwerking met kinderen. Uit dit initiatief rolde het idee om een STIP-bos aan te leggen. Inmiddels zijn de eerste paar duizend bomen al gepland, waaronder dus 2000 gedoneerd door ons.

Bekijk al onze sponsorcertificaten onder STIP