skip to Main Content

STIP-bos

Kievit Kozijn sponsort de eerste 1000 bomen

Kievit Kozijn wil graag een bijdrage leveren aan een duurzame wereld. Bossen zorgen ervoor dat er CO2 uit onze atmosfeer wordt gehaald en de bomen vormen de CO2 om tot zuurstof. De grondstof voor onze gevelelementen is hout, wij gebruiken dit hout om mooie kozijnen van te maken. Het hout wat wij hiervoor gebruiken komt uit 100% duurzaam beheerde bossen zodat ook de aanplant weer gegarandeerd is. Op deze manier nemen wij onze verantwoordelijkheid voor de volgende generatie en de wereld om ons heen.

Een uniek bos

STIP-gecertificeerd

Kievit Kozijn is een STIP-gecertificeerd bedrijf en werkt dus alleen met verantwoord geproduceerd hout, niet alleen omdat het een EIS is of dat de klant er expliciet om vraagt, maar vooral uit principe. Het principe dat we de nieuwe generatie een gezonde aarde moeten bieden en je daar als houtverwerker op deze wijze aan bijdraagt. Dit maakt STIP uniek in vergelijking met andere certificatieregelingen in het bosbeheer. Om dit principe te benadrukken start STIP nu met de realisatie van een uniek bos: het STIP-bos. Verantwoord geproduceerd hout komt uit, door boseigenaren, duurzaam beheerde bossen. Vandaar dat Kievit Kozijn het initiatief van het STIP-bos mede mogelijk maakt.

kievit-kozijn-logo-stip

Staatsbosbeheer plant de door ons gesponsorde bomen, maar voert ook de toekomstig noodzakelijke zogenaamde jeugdverzorging en bos onderhoudscycli uit. Dit betekent niet dat elk boompje groot wordt, maar dat het bos zo beheerd wordt dat het bos in zijn geheel een mooi bos wordt waarin ruimte is voor recreatie en zoveel mogelijk biodiversiteit, maar waarin later (over 50 tot 200 jaar) ook weer op duurzame wijze hout geoogst kan worden en daarna weer nieuw bos aangeplant kan worden.

Bekijk het sponsorcertificaat Lees het volledige persbericht