skip to Main Content

STIP-certificatieregeling realiseert uniek STIP-bos

Deel dit bericht

STIP is een certificatieregeling voor bedrijven die alleen verantwoord geproduceerd hout gebruiken afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. Daarmee voldoen ze aan de duurzame hout-inkoopcriteria van de overheid. Hiermee zijn houtleveranties door een STIP-gecertificeerd bedrijf onder meer toegelaten voor de Regeling Groenprojecten, maar ontvangen ze ook rentekorting voor specifieke hypotheken.

Een STIP-gecertificeerd bedrijf werkt alleen met verantwoord geproduceerd hout, niet alleen omdat het EIS is of dat de klant er expliciet om vraagt, maar vooral uit PRINCIPE. Het principe dat we de nieuwe generatie een gezonde aarde moeten bieden en je daar als houtverwerker op deze wijze aan bijdraagt. Dit maakt STIP uniek in vergelijking met andere certificatieregelingen in het bosbeheer. Om dit principe te benadrukken start STIP nu met de realisatie van een uniek bos: het STIP-bos. Verantwoord geproduceerd hout komt uit, door boseigenaren, duurzaam beheerde bossen. In deze bossen is ruimte voor verantwoord kappen en structurele hergroei. Hierdoor blijft een bos op duurzame wijze in stand en behoud het haar economische waarde.

Het nieuw aan te leggen STIP-bos benadrukt het belang van de STIP-certificatieregeling voor de toekomstige generatie, de kinderen van nu. STIP wil daarom kinderen van haar gecertificeerde bedrijven betrekken bij het planten van de bomen in het STIP-bos. STIP is hoofdsponsor van Stichting Nationale Boomfeestdag, de organisatie die al bijna 65 jaar bomen plant met kinderen. In het STIP-bos leren kinderen en volwassenen het belang en de waarde van bomen-in-het-algemeen en over het belang van duurzaam beheerde bossen voor een gezonde aarde.

De houtverwerkende STIP-gecertificeerde bedrijven kunnen bomen kopen voor dit STIP-bos om hun missie te onderstrepen. Ze dragen tevens bij aan realisatie van de doelstellingen van de landelijke Bossenstrategie, zoals verwoord in “Bos voor de toekomst”. Op deze manier ondersteunt STIP op twee manieren het bos-in-de-breedste-zin; ze gebruiken alleen verantwoord geproduceerd hout uit duurzaam beheerde bossen waardoor her-groeit wat gebruikt wordt EN ze realiseren de aanleg van nieuw en duurzaam beheerd bos. Dubbel duurzaam!

Meer informatie over het Kievit bos

Steun ook het STIP-bos!